Benadering / aanpak

Wat is een mooie tuin of een prachtig exterieur? Een vraag die door 102 verschillende mensen op even zovele wijzen beantwoord zal worden. Het is voor ons dus vanzelfsprekend, dat een exterieur ultiem maatwerk moet zijn: toegespitst op uw specifieke wensen, voorkeuren en omstandigheden.

Om dit te kunnen realiseren streven wij naar een goed persoonlijk contact met de klant, zowel vooraf, tijdens als na afloop van een project. Onze vakkennis, visie op vormgeving, oog voor detail en praktische toepasbaarheid, gekoppeld aan uw uitgangspunten en wensen: samen naar kwaliteit. Deze benadering resulteert in een platte projectstructuur met zo kort mogelijke overleglijnen en veel ruimte voor wederzijds overleg waar nodig, mogelijk en gewenst.

Aanpak

Wij houden van duidelijkheid en het maken en nakomen van heldere afspraken. Daarom hanteren we onderstaande projectaanpak:

  1. Eerste contact, afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek wordt gemaakt.
  2. Persoonlijke kennismaking. Zoals bij de benadering reeds aangekondigd, is een goed persoonlijk contact tussen u en ons van essentieel belang voor een succesvol exterieurproject. Voor een advies-, ontwerp-, aanleg-, of onderhoudsplan zetten wij tijdens het eerste gesprek uw wensen en relevante omstandigheden op een rij.
  3. Globale vormgeving en praktische uitvoerbaarheid komen in datzelfde gesprek aan de orde.
  4. Blijkt hieruit dat een tuinontwerp gemaakt moet worden, dan zijn daarvoor verschillende mogelijkheden:
  5. 1. u heeft zelf een ontwerp gemaakt 2. u heeft zelf al een ontwerper in de hand genomen 3. het ontwerp moet door ons gerealiseerd worden. In dat geval schakelen wij tuinarchitect Els Tuinte in, waar wij in dit soort gevallen veelvuldig en nauw mee samenwerken. Aan de hand van uw persoonlijke wensen en onze visie maken we een ontwerp met het bijbehorende financiële plaatje. Na acceptatie uwerzijds wordt de uitvoering gestart. Bij die start wordt u geacht de eerste keer aanwezig te zijn, om alles ter plekke nog even door te lopen. De uitvoering geschiedt in overleg en wisselwerking met u en de eventueel ingeschakelde ontwerper. Vanaf nu voeren wij de regie, om de voortgang van het project en de praktische toepasbaarheid te waarborgen. De uitvoering kent grofweg 3 stadia: Inventariseren hoofdzaken: lijnen, vorm, ruimte Invullen op hoofdzaken (straatplan, beregeningsplan, verlichtingsplan, beplantingsplan) Gedetailleerde invulling in de tuin.